Bilim toplumuna dönüşmek ancak temel bilim alanlarında donanımlı, sorgulayan ve akılcı bireylerin yetişmesiyle mümkün olacaktır. Akademik ya da iş yaşamları öncesinde çocuk ve gençlerini bilim okuryazarına dönüştüremeyen toplumlar bilimsel ve teknolojik alanlarda uluslararası yarışlarda geri kalmaya mahkumdur.

Bilimsel konularda öğrencilerimizi etkin kılmak için onları erken yaştan itibaren laboratuvar ortamına almalı ve burada bilimsel süreç becerilerini geliştirme imkanı tanımalıyız. Kendilerine bu imkanlar sunulan öğrenciler deney, modelleme, uygulama, ve gözlemsel etkinliklerle kalıcı öğrenme deneyimine ulaşma fırsatı yakalayacaklardır. İşte biz de bu sebeple, Uygulamalı Bilim Eğitimi Laboratuvarı (UBEL) dersiyle öğrencilerimize bilime dokunma fırsatı sunuyoruz.

Profesyonel İlgim Koleji, UBEL projesiyle, evrenselden yerele uyarlanmış bir STEM (Science, Technology, Engineering and Math) uygulamasını başlatmış olmanın sorumluluğunu taşıyarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye başladı."