Profesyonel İlgim Koleji'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri “süreç odaklı-önleyici ve gelişimsel Rehberlik” çerçevesinde sürdürülür. Bu yaklaşım; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ,sistematik ve profesyonel bir süreçtir.
Her öğrencinin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlama, öğrencilerin kapasitelerini geliştirme ,öğrencilerin benlik kavramlarını ve özgüvenlerini güçlendirme, öğrencilerin gelişim dönemlerinin özelliklerini kazanmalarına yardımcı olmayı sağlamak amaçlarımız arasındadır.
Çalışmalarımızda temel ilkelerimiz; bireysel farklılıklara saygı, güvenirlik, gizlilik ve bilimselliktir.

Öğrenciye Yönelik Hizmetler;

 • Bireysel Görüşme
 • Oryantasyon çalışmaları
 • Davranış yönetimi çalışmaları
 • Sorumluluk çalışmaları
 • Hedef Belirleme Çalışmaları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Sınıf içi rehberlik etkinlikleri
 • Sınav Kaygısı
 • Sınav sürecine hazırlık
 • Bir üst kuruma hazırlanma çalışmaları
 • Envanter ve Ölçek uygulamaları
 • Tercih ve Yönlendirme
 • İletişim Becerileri
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Meslek Tanıtımları
 • Kariyer Danışmanlığı

Veliye Yönelik Hizmetler;

 • Bireysel Görüşme
 • Veli Seminerleri
 • Veli Bültenleri

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler;

 • Bireysel Görüşme
 • Motivasyon
 • Hizmet içi eğitim seminerleri