Okul Orkestrası Kulübü

Kulüp çalışmalarında;Öğrencilerin müzik kültürlerini geliştirmek,tören ve çeşitli etkinliklerle solo-orkestra ve müzikli veya görsel sunumlarla katkıda bulunmak,okullar arası sanatsal etkinliklerle okulumuzu temsil etmek. Farklı tarzlarda konserler izletmek suretiyle müzik türleri hakkında öğrencilerin kültürünü zenginleştirmek,orkestra provaları,enstrüman tanıtımları,törenlere yönelik marş ve şarkıların öğretilmesi. Okul orkestrasıyla müzik yarışmaları(FİZY liseler arası müzik yarışması) ve festivallere katılmak,törenler,yıl sonu konseri,Gençlik şöleni,Atatürk’ü Anma Haftası,opera ve klasik konser ziyaretleri,çeşitli kulüplerin talepleri doğrultusunda işbirliği projeleri yapmaktadır.

 

Koro Eğitimi Kulübü

Ortaokul düzeyinde 5.-6. Sınıf öğrencilerinden müziksel işitmesi ve  ses yapıları uygun öğrencilerden seçilen okul koromuz, Belirli gün ve haftalarda, okul içinde, yurtiçi ve yurt dışı yarışma ve festivallerde yer almak amacı ile kurulmuştur. Solo ve toplu ses eğitimi yapar; Polifonik  ve ünison koro repertuarından,  yerli ve yabancı eserler seslendirir.

 

Ritim-Orff Kulübü

Ritim kulübünde orff oyunlarından oluşan etkinlikler gerçekleştirilir.Çocuklarımız gerek ritim aletlerini kullanarak, gerekse kendi bedenlerini ritim aleti olarak kullanarak kazanımlarını gerçekleştirirler. Yaratıcılıklarının gelişmesi adına (gerekli materyaller sağlandıktan sonra) çocuklar marakas, tef, çelik üçgen, yumurta shaker, ritim çubukları ve davul eşliğinde hem belirli kalıpta hareketler , hem de müziğin akışına uygun kendilerine özgü hareketler yapar. Yalnızca şarkı öğrenmekle kalmayıp, derste öğrenilen notaları renklerle ve doğru değerleriyle  eğlenerek öğrenip etkinliklere dökerek kulüp çalışmaları tamamlanır.

 

STEM Kulübü

"STEM İngilizce Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulmuş bir terimdir. Modern fen eğitiminin teknoloji, mühendislik ve matematik konularıyla bütünleştirilmeden tatmin edici bir düzeye çekilemeyeceği yönündeki görüş birliği sonrasında oluşmuştur. Ulusal ya da bağımsız kurumlara ait eğitim programları oluşturulurken ülkelerin/kurumların ihtiyaçları doğrultusunda STEM alanlarından bir ya da birkaçı ön plana çıkarılabilir. Ülkemiz genelinde ve Marmaris özelinde bilim ve mühendislik alanlarındaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak haftalık programımızda yer alan Uygulamalı Bilim Eğitimi Laboratuvarı derslerine ek olarak mühendislik temalı bir kulübün açılmasının, bu dört alanın bütünleşmesini sağlamak adına faydalı adımlar oluşturacağı kanaatine varılmıştır."

 

Robotik Kulübü

"Modern dünyanın en etkili bilim alanlarından biri olan robotik dünyasıyla genç yaşlarda tanışma fırsatının sunulduğu bu kulüp, çocuklarımızın bilim ve teknoloji dünyasına aşina olmaları ve gelişen dünyaya ayak uydurmaları için önemli bir basamak olacaktır. Bu kulüpte öğrencilerimiz, herkes tarafından zor gibi görünen günlük hayattaki uygulamaların (Akıllı evler, kendiliğinden açılan kapılar, geldiğimizi fark edince yanan lambalar, çarpmadan ilerleyen arabalar vb.) aslında ne kadar kolayca yapılabildiğini eğlenerek öğrenme fırsatına sahip olabilmektedir. Robotik sensörler ile tanışan öğrencilerimiz, bu sensörleri nasıl kullanacaklarını onlar için özel geliştirilmiş bir arayüzü kullanarak öğrenebilmektedir. Yazılım dünyasına giriş yapmanın faydalarından bir diğeri olan algoritmik düşünme biçimi günlük hayatlarında da birçok noktada kolaylık sağlamasının yanında daha hızlı çözümler üretmelerine yardımcı olmaktadır. Kısacası Robotik Kulübüne katılan öğrencilerimiz teknolojiye, bilime, mühendisliğe ve çevrelerindeki mekanik ve elektronik sistemlere farklı bir bakış açısı kazanırken, ilgi ve yeteneklerini de keşfetme imkânı bulabilmektedir."

 

Geri Dönüşüm Kulübü

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması sürecine geri dönüşüm diyoruz. Geri dönüşümde amaç; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmelidir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini de önleyecektir. Geri dönüşüm doğa içinde önemli bir unsurdur, örneğin atık durumda bulunan kağıdın geri dönüşüm yoluyla kağıt sanayisine kazandırılması; hava kirliliğini % 74 azaltmaktadır. Yine bir ton atık kağıdın üretime katılması ile sekiz ağaç kesilmekten kurtulmaktadır.

Kulüp üyesi olan öğrencilere yaratıcı düşünme becerisi, el becerisi ve eleştirel düşünme becerisi kazandırarak onları doğa, çevre kirliliği, tüketim konularında bilinçlendirmektedir. Ayrıca kulüp, çalışmaları ile hem bir program hem bir ödül planı olan Eco-School için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Genç Kalemler Kulübü

Kulübümüzde öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik  etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerin kendilerini tanıma, iletişim kurma, istasyon tekniğini kullanarak  yaratıcı yazma, kavramlar ve olaylar arasında mantıksal ilişki kurabilme, problem çözme , yeteneklerinin farkına varma, gibi çeşitli beceriler kazandırmayı amaçlayan Genç Kalemler kulübü emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Ayrıca her ay çıkardığımız okul dergisi ile öğrencilerin yaparak ve yaşayarak çalışmalarına imkan vererek öğrencileri sosyal sorumluluk bilinci ile hayata hazırlamaktadır.