Çünkü;

Ulu Önder Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ve devrimlerinin ışığında evrensel ve ulusal sorunlara karşı sorumluluk duyabilen, geleceğin lider kadroları içinde yer alabilecek, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ ne sahip çıkan, çağın getirdiği gelişim ve değişimlere ayak uydurabilen, ana dilinin yanı sıra en az iki yabancı dili etkin olarak kullanabilen, spora ve sanata ilgili, kültürler arası kavrayışa sahip, araştıran, üreten, hem sosyal hem akademik yönden nitelikli öğrenciler yetiştirerek onları yüksek öğrenime hazır hale getirmektir. Öğrencilerimizin kişisel potansiyelini ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim ortamı sunarak bilgi donanımı yüksek, değişime ve gelişime açık, insanlığa yararlı, örnek ve önder bireyler yetiştirmek yani “iyi insan” yetiştirmektir. 

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır yaratıcı, dünyaya uyumlu, sorunlara çözüm getiren, girişken, yurtsever, üretken, ahlaklı, dinamik, öğrenmeyi seven, adaletli bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak. Dayandığı değerlerden aldığı güçle geleceği kuşatan lider insanları yetiştirecek saygın bir okul olmak emelindeyiz.