Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
"Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir... Eğer söz konusu olan hayat,  insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi,  ruhu,  sevinci ve her şeyidir."  
                                              M.Kemal ATATÜRK

Atatürk, gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir. 
Profesyonel İlgim Koleji Müzik derslerini bu bilinçle, müziği ve sanatı yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini  geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır.  

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini,seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmalarını,ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedeflemekteyiz.

Amacımız; İlkokuldan başlayarak öğrencilerimizin müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, gelişimlerinde olumlu etkisi olabilecek müzikleri dinleme alışkanlığını kazandırmak, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanıyan, sanata ve sanatçıya saygı duyan, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda ilkokul öğrencilerimiz ve ortaokul,lise öğrencilerimiz için iki ayrı müzik sınıfımız vardır.